O projekcie

Powołany z inicjatywy KBF – operatora ICE Kraków projekt KRAKÓW NETWORK ma na celu rozwój spójnej grupy podmiotów należących do branży MICE, która dzięki wzajemnym relacjom dąży do zwiększenia liczby wydarzeń biznesowych i naukowych organizowanych w Krakowie. Jednocześnie grupa ma na celu tworzenie wizerunku Krakowa jako silnej marki w branży spotkań. W charakter działalności KRAKÓW NETWORK wpisuje się analiza kierunków rozwoju branży, skuteczności działań oraz monitoring ekonomicznych oddziaływań przemysłu spotkań na koniunkturę miasta. Inicjatywa to również platforma dyskusji i wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami spotkań.

Grupą docelową inicjatywy jest sektor turystyczny i biznesowy zainteresowany budowaniem relacji w oparciu o możliwości, które stwarza rozwijająca się infrastruktura obiektów MICE w Krakowie. W szczególności są to: operatorzy obiektów, przedsiębiorstwa z branży restauracyjnej i hotelarskiej z Krakowa, przedstawiciele firm PCO, DMC i agencji eventowych, a także branża transportowa. Z uwagi na charakter branży MICE w Krakowie, silną podstawę grupy stanowią przedstawiciele trzech największych  obiektów w mieście: Centrum Kongresowego ICE Kraków, TAURON Areny Kraków oraz Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków. Działają one na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy, będącego przejawem woli współdziałania dla dobra miasta. Obok grona ekspertów i przedstawicieli branży przemysłu spotkań wchodzących w skład sieci KRAKÓW NETWORK, do grupy należą również przedstawiciele krakowskiego środowiska naukowego, zainteresowani organizacją kongresów naukowych w swojej dziedzinie. Stanowią oni grupę spotykającą się pod nazwą Krakowski Klub Ambasadora Kongresów. Aktualnie w bazie KRAKÓW NETWORK jest zrzeszonych 600 członków.

Lider projektu

Paula Fanderowska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendystka na uniwersytetach w Hiszpanii. Ukończyła także Zarządzanie i Marketing w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Stosunki Międzynarodowe i Dyplomację w Collegium Civitas w Warszawie. Od roku 2014, po zakończeniu misji dyplomatycznej jako Konsul RP w Caracas/Wenezuela, związana z KBF, operatorem ICE Kraków. Zarządza polityką sprzedaży Centrum Kongresowego ICE Kraków. Jest doświadczonym managerem i ekspertem w obszarze przemysłu spotkań oraz event marketingu. Będąc liderem projektu KRAKÓW NETWORK, jedynej w Polsce sieci business networkingowej zrzeszającej podmioty z sektora MICE, jest promotorem branży spotkań na arenie krajowej i międzynarodowej. Odpowiada za kreowanie długofalowej strategii marketingowej ICE Kraków. Od 2019 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, jest członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, skupiających profesjonalistów z branży spotkań, w tym: MPI oraz ICCA. Zasiada w Kapitule Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Nagrodzona MP Power Awards – MP Power 12 w kategorii Dostawca Venue.

Grupy tematyczne

W ramach projektu KRAKÓW NETWORK przedstawiciele lokalnej branży MICE spotykają się w grupach tematycznych, omawiając interesujące ich zagadnienia i wypracowując dobre praktyki. Ponadto raz na kwartał organizowane są wspólne spotkania wszystkich członków projektu, na których pojawia się zazwyczaj 80-120 przedstawicieli krakowskiej branży spotkań i eventowej.