O projekcie

Projekt Kraków Network ma na celu rozwój spójnej grupy podmiotów należących do branży MICE, która dzięki wzajemnym relacjom dąży do zwiększenia liczby wydarzeń biznesowych i naukowych organizowanych w Krakowie. Jednocześnie grupa ma na celu tworzenie wizerunku Krakowa jako silnej marki w branży spotkań. W charakter działalności Kraków Network wpisuje się analiza kierunków rozwoju branży, skuteczności działań oraz monitoring ekonomicznych oddziaływań przemysłu spotkań na koniunkturę miasta. Inicjatywa to również platforma dyskusji i wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami spotkań.

Grupą docelową inicjatywy jest sektor turystyczny i biznesowy zainteresowany budowaniem relacji w oparciu o możliwości, które stwarza rozwijająca się infrastruktura obiektów MICE w Krakowie. W szczególności są to: operatorzy obiektów, przedsiębiorstwa z branży restauracyjnej i hotelarskiej z Krakowa, przedstawiciele firm PCO, DMC i agencji eventowych, a także branża transportowa. Z uwagi na charakter branży MICE w Krakowie, silną podstawę grupy stanowią przedstawiciele trzech największych  obiektów w mieście: Centrum Kongresowego ICE Kraków, TAURON Areny Kraków oraz Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków. Działają one na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy, będącego przejawem woli współdziałania dla dobra miasta. Obok grona ekspertów i przedstawicieli branży przemysłu spotkań wchodzących w skład sieci Kraków Network, do grupy należą również przedstawiciele krakowskiego środowiska naukowego, zainteresowani organizacją kongresów naukowych w swojej dziedzinie. Stanowią oni grupę spotykającą się pod nazwą Krakowski Klub Ambasadora Kongresów. Aktualnie w bazie Kraków Network jest zrzeszonych 600 członków.

Liderka projektu

Paula Fanderowska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendystka na uniwersytetach w Hiszpanii. Ukończyła także Zarządzanie i Marketing w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Stosunki Międzynarodowe i Dyplomację w Collegium Civitas w Warszawie. W latach 2002 – 2010 związana z Biurem Współpracy Zagranicznej odpowiedzialnym za koordynację współpracy międzynarodowej prowadzonej przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa. Od roku 2014, po zakończeniu misji dyplomatycznej jako Konsul RP w Caracas/Wenezuela, pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków w ramach KBF. Obecnie wiceprezes zarządu spółki Kraków5020. Jest doświadczonym managerem i ekspertem w obszarze przemysłu spotkań oraz event marketingu. Będąc liderem projektu Kraków Network, jedynej w Polsce sieci business networkingowej zrzeszającej podmioty z sektora MICE, jest promotorem branży spotkań na arenie krajowej i międzynarodowej. Projekt nagrodzony w dwóch kategoriach BEST MARKETING AWARDS organizowanego przez światowe stowarzyszenie branżowe ICCA. Paula Fanderowska jest członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, skupiających profesjonalistów z branży spotkań, w tym: MPI oraz ICCA. Od 2019 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Zasiada w Kapitule Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, a wraz z Polską Organizacją Turystyczną jest współorganizatorem dorocznej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich. Aktywnie uczestniczy w pracach konsultacyjnych w obszarze turystyki biznesowej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Współorganizowała i współrealizowała wiele branżowych projektów, konkursów i konferencji. Członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Jest prelegentem i panelistą w branżowych konferencjach w kraju i za granicą, autorem artykułów eksperckich z obszaru przemysłu spotkań, wykładowcą i mentorem. Z ramienia SKKP jest członkiem zespołu koordynującego powołanej w 2020 roku Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, w 2021 roku przekształconej w federację o tej samej nazwie, pełniąc funkcję wiceprezesa. Jest członkiem komitetu organizacyjnego kongresu ICCA 2022 w Krakowie. Dwukrotnie nagrodzona MP Power Awards – MP Power 12 w kategorii Dostawca Venue. Od 2022 roku zasiada w jury konkursu MP Power 12. W globalnym rankingu Eventex znalazła się w gronie 100 najbardziej wpływowych osób w branży eventowej. Odznaczona przez ministra Andrzeja Guta-Mostowego, sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Za zasługi dla turystyki.

Grupy tematyczne

W ramach projektu Kraków Network przedstawiciele lokalnej branży MICE spotykają się w grupach tematycznych, omawiając interesujące ich zagadnienia i wypracowując dobre praktyki. Ponadto raz na kwartał organizowane są wspólne spotkania wszystkich członków projektu, na których pojawia się zazwyczaj 80-120 przedstawicieli krakowskiej branży spotkań i eventowej.