Grupa Gastronomiczna

Pogłębia integrację krakowskiej branży gastronomicznej. Współpraca ma przedstawiać Kraków jako destynację atrakcyjną także pod względem wysokiej i zróżnicowanej kultury kulinarnej. Jednym z celów grupy jest wypracowanie, wspólnie z przedstawicielami branży gastronomicznej, oferty, która uzupełniałaby i wzbogacała wizyty studyjne organizatorów międzynarodowych kongresów i konferencji. Aktywny udział branży gastronomicznej w dialogu z Kraków Network buduje świadomość wspólnej potrzeby uczestnictwa w rozwoju rynku spotkań w Krakowie i uzgodnieniem kluczowych konkluzji dotyczących jego kierunków.