Polityka prywatności

Polityka prywatności

W tym miejscu znajdą Państwo wszystkie informacje o zasadach postępowania z Państwa danymi, w tym z danymi osobowymi.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa przy rejestracji udziału w projekcie networkingowym branży MICE –  Kraków Network (dalej zwany „Projektem”) a także informacji uzyskiwanych przy użyciu plików cookies i narzędzi analitycznych dla strony www Projektu jest KRAKÓW5020 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków.

Jak skontaktować się z Administratorem?

– listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej,

– elektronicznie na adres e-mail: biuro@k5020.pl

Jakie informacje zbieramy?

Dane osobowe niezbędne dla udziału w Projekcie, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy.

Informacje pozyskiwane przy użyciu plików cookie dla osób odwiedzających serwis www Projektu.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe uzyskane od Państwa przy rejestracji?

Dane osobowe, które Uczestnik Projektu zobowiązany jest podać przy rejestracji udziału w Projekcie, a także dalsze informacje dotyczące aktywności Uczestnika w Projekcie będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji, moderacji i obsługi Projektu tj. w szczególności w celu ułatwienia kontaktu z Uczestnikami i podejmowania działań związanych z bieżącymi aktywnościami w Projekcie. Udzielona zgoda stanowić będzie podstawę przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla udziału w Projekcie.

W pozostałym zakresie dane Uczestników Projektu będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb uzasadnionego interesu prawnego Administratora tj. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz dla potrzeb archiwalnych, o ile obowiązujące przepisy wymagać będą archiwizację Państwa danych rejestracyjnych w Projekcie (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

Informacje zbierane przy użyciu technologii plików cookies tj. m.in. nr IP Państwa komputera, identyfikatory internetowe, informacje o Państwa przeglądarce czy systemie operacyjnym, Państwa aktywność na naszej stronie www i preferencjach, przetwarzane są przez Administratora dla celów poprawnego wyświetlania naszej strony www i optymalizacji jej działania. Ponadto informacje zbierane za pośrednictwem plików cookies wykorzystywane są przez Administratora również dla celów analitycznych/statystycznych strony www. O ile informacje utrwalane za pośrednictwem plików cookies można w świetle obowiązującego prawa zakwalifikować jako dane osobowe to podstawą ich przetwarzania będzie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czy przetwarzamy dane w sposób automatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.

Jak długo przechowujemy dane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat.

W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) –  do momentu wycofania przez Państwa takiej zgody.

Informacje zebrane przy użyciu technologii plików cookies będą przechowywane przez okres wynikający ze specyfikacji technicznej poszczególnych plików cookies, lub do czasu zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej.

Komu udostępniamy dane?

Dane osobowe Użytkownika i/lub inne niż dane osobowe informacje o Użytkownikach mogą być udostępniane przez Administratora:

– pozostałym członkom Kraków Network w celu realizacji projektów Kraków Network oraz ułatwienia kontaktu pomiędzy członkami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

– podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia – dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Co do informacji uzyskanych przy wykorzystaniu technologii plików cookies – dostawcom rozwiązań analitycznych dla stron www wykorzystujących technologię plików cookies takich jak Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) – dostawcy rozwiązania Google Analitics.

Pozostałym podmiotom, które będą działać jako administratorzy tych danych decydując o sposobie i celach przetwarzania – wyłącznie, gdy obowiązek takiego udostępnienia danych wynikać będzie z przepisów prawa.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c lub d RODO.

 

Prawa Użytkownika:

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO);

Prawo sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO);

Prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych przy rejestracji udziału w Projekcie czego Użytkownik dokonać może przy użyciu danych kontaktowych wskazanych powyżej. Cofnięcie zgody na korzystanie z plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień strony www lub Państwa przeglądarki internetowej. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

Prawo do bycia zapomnianym to znaczy do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (art. 17 RODO);

Prawo ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);

Prawo, aby Administrator powiadomił o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania odbiorców danych (art. 19 RODO);

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes Administratora;

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO (adres korespondencyjny Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Co to są pliki cookie?

Pliki cookies to pliki tekstowe zapamiętywane przez przeglądarkę i przechowywane na Państwa komputerze, które w sposób automatyczny zapisują informacje techniczne związane z Państwa wizytą na naszej stronie www.

Wśród plików cookies część z nich stanowi źródło informacji funkcjonalnych niezbędnych dla nas do poprawnego wyświetlania Państwu naszej strony www. Oprócz nich nasza strona korzysta również z plików cookies dla celów analitycznych/statystycznych.

Możecie Państwo sami zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do waszego komputera zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Jeżeli chcą Państwo się dowiedzieć jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki prosimy o skorzystanie z funkcji pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na tej stronie.

Pliki cookies generowanych w związku z odwiedzinami serwisu www.krakownetwork.pl:

  • cookies analityczne/statystyczne – _ga (okres przechowywania 2 lata), _gid (okres przechowywania 1 dzień), _gat_gtag_UA (okres przechowywania 1 minuta)
  • cookies funkcjonalne – pll_language (okres przechowywania 1 rok) – Wtyczka funkcjonalna przechowująca informacje o ostatnim wyborze języka dla wyświetlenia strony www.

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookie funkcjonalne?

Przetwarzane w serwisie informacje za pośrednictwem plików cookies są gromadzone w celu prawidłowego świadczenia usługi. Pliki cookies przede wszystkim rozpoznają Państwa urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę. Część z nich jest niezbędna dla prawidłowego korzystania przez Państwa z naszej platformy, pozostałe zaś wpływają na jakość wyświetlania naszej Platformy na Państwa komputerach.

Automatycznie gromadzimy informacje, które są do nas przekazywane przez Państwa przeglądarkę.

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies analityczne/statystyczne?

Mianem plików cookies analitycznych/statystycznych określamy te z plików cookies, które agregują i dostarczają nam informacji statystycznych o odwiedzinach użytkowników na naszej stronie www.

Linki do innych stron

Nasza strona może zawierać również odnośniki (linki) do innych stron internetowych. Tutaj opisana ochroną danych dotyczą tylko naszej witryny. Po przejściu na inne strony prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ochrony danych tam obowiązujących.

 

Pytania

W razie pytań o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt przesyłając email na adres biuro@k5020.pl.