Spotkanie członków Kraków Network – czym jest ESG?

piątek, 13 października 2023

10 października w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyło się spotkanie wszystkich członków Kraków Network. Tematem przewodnim spotkania było ESG, pod którym kryją się czynniki środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego organizacji. 

 

ESG to pojęcie kluczowe nie tylko dla podmiotów objętych obowiązkiem raportowania, ale jak się okazuje, także coraz szerszego grona przedsiębiorstw z różnych branż. Coraz większego znaczenia nabiera zwłaszcza w branży MICE.

 

Podczas spotkania członkowie grupy mieli okazję zaprezentować swoje doświadczenia oraz szczegółowo omówić napotkane wyzwania związane z wdrażaniem strategii i raportowaniem ESG.

  • Ewa Całus, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. Edukacji Klimatycznej, poprowadziła prezentację wprowadzającą do tematu ESG na przykładzie działań Miasta Krakowa;
  • Agnieszka Rozwadowska, prezeska Fundacji Carbon Footprint, opowiedziała o wdrożeniu i raportowaniu ESG w Grupie Kapitałowej Columbus;
  • Anna Jędrocha, prezeska Syposium Cracoviense, przedstawiła case study kompleksowego pomiaru śladu węglowego podczas konferencji ECAI 2023;
  • Łukasz Pytko, przedstawiciel TAURON Arena Kraków, wskazał korzyści i niekonwencjonalne sposoby realizacji działań ESG w obiekcie.

 

Podczas panelu dyskusyjnego moderowanego przez Agnieszkę Rozwadowską członkowie grupy przedstawili swoje przemyślenia, obawy i wyzwania związane z wdrażaniem ESG. Zauważyliśmy, że konieczne w nadchodzącym czasie będą wymiana doświadczeń na wysokim szczeblu organizacyjnym, standaryzacja metodologii raportowania, a także modernizacja legislacji, która utrudnia – lub wręcz uniemożliwia – wdrożenie proekologicznych rozwiązań.

Część formalną spotkania zakończyło podsumowanie Pauli Fanderowskiej, Wiceprezeski zarządu Kraków5020 i liderki Kraków Network, która przekonywała, że Kraków Network wyprzedza trendy – od wprowadzonych działań CSR, przez Protokół Kraków Network wspierający współpracę na rzecz zrównoważonej turystyki Krakowa, po już wdrożone działania zgodne z zasadami ESG i wymianę wiedzy w ramach spotkań społeczności Kraków Network.

Paula Fanderowska podkreślając wagę i konieczność wdrożenia polityki ESG zaprosiła uczestników spotkania na Carbon Footprint Summer 2023 oraz na szkolenie organizowane przez Kraków Convention Bureau z zakresu turystyki zrównoważonej.