Trwają prace nad Protokołem KRAKÓW NETWORK

wtorek, 16 lutego 2021

Dowiedz się więcej o trwających właśnie pracach nad Protokołem KRAKÓW NETWORK.

Klarowny model współpracy w nowej rzeczywistości między partnerami biznesowej inicjatywy KRAKÓW NETWORK, oparty na wspólnym zarządzaniu ryzykiem; innowacyjne modele biznesowe, zyskanie przewagi konkurencyjnej Krakowa poprzez zaangażowanie lokalnych przedstawicieli branży spotkań, a także digitalizacja i promocja wydarzeń hybrydowych – to założenia trwających właśnie prac nad Protokołem KRAKÓW NETWORK, którego powstanie ogłoszono w grudniu 2020 roku. Kraków przygotowuje się do ofensywy na rynku MICE w nadchodzących latach.

Członkowie KRAKÓW NETWORK, powołanego z inicjatywy KBF – operatora Centrum Kongresowego ICE Kraków biznesowego gremium zrzeszającego obecnie kilkuset przedstawicieli branży spotkań i branż pokrewnych z Krakowa i Małopolski pracują nad Protokołem KRAKÓW NETWORK. To dokument wzorowany na opublikowanym przez ICCA w listopadzie 2020 roku Protokole z Kaohsiung, stanowiącym strategię odbudowy globalnego rynku spotkań. Jego głównymi celami było zdefiniowanie kluczowych makro- i mikrotrendów, wskazanie niezbędnych strategii do implementacji w sektorze MICE oraz wyodrębnienie nowych wskaźników sukcesu przyszłych wydarzeń. Kraków, który od wielu lat wzmacniał swoją pozycję w globalnych i europejskich rankingach ICCA, nieustannie zaskakuje innowacyjnymi działaniami zrzeszającymi przedstawicieli branży.

Pandemia koronawirusa zamroziła nasze działania. Mamy jednak świadomość, że funkcjonowanie w nowej, innej rzeczywistości, która powoli staje się standardem na całym świecie, wymaga od nas zdecydowanych i konkretnych działań. To dlatego rozpoczęliśmy wspólne prace nad Protokołem KRAKÓW NETWORK – mówi Izabela Błaszczyk, dyrektor KBF. – Jako przedstawiciele lokalnego rynku, którzy współpracują ze sobą od wielu lat, co przez długi czas było ewenementem w skali Polski, dążymy do przyjęcia określonych zasad, aby wspólnie pozyskiwać i realizować wydarzenia. Jeszcze w marcu zaprezentujemy efekty prowadzonych od grudnia negocjacji – dodaje dyrektor Błaszczyk.

Taka jest też misja KRAKÓW NETWORK: dzielenie się know-how oraz wspólne pozyskiwanie partnerów w celu zwiększania liczby wydarzeń biznesowych goszczących w Krakowie. Dziś to współdziałanie zyskuje jednak jeszcze jeden wymiar: to potrzeba stworzenia praktycznych modeli współpracy pomiędzy lokalnymi członkami branży dla umożliwienia im efektywnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Dlatego też przedstawiciele sześciu grup tematycznych inicjatywy (Grupy Hotelarskiej, Grupy Gastronomicznej, Grupy PR, Krakowskiego Klubu Ambasadorów Kongresów, Kraków Future Lab i Grupy Eventowej) wypracowują obecnie nowe wytyczne, które będą zabezpieczać wszystkich sygnatariuszy tak powstałego Protokołu KRAKÓW NETWORK. Na ich podstawie będzie możliwe minimalizowanie ryzyka, poprzez deklarację respektowania precyzyjnie określonych w protokole wytycznych. Ryzyko to będą współdzielić obiekty, agencje, PCO, DMC, hotele, catererzy, uczelnie i inne podmioty współpracujące w ramach KRAKÓW NETWORK.

Pandemia Covid-19 stała się katalizatorem przyspieszenia transformacji w prawie każdym sektorze. Dotychczasowe sposoby prowadzenia działalności zostały zastąpione elastycznymi innowacjami: od tego postępu nie ma już odwrotu. Chociaż przedstawiciele całej branży mają świadomość, że spotkania „twarzą w twarz” z czasem powrócą, istnieje wiele dowodów na to, że w przyszłości będą one funkcjonować inaczej, niż do tej pory. Ten fakt zauważa także krakowska branża.

Tworzymy nić porozumienia i więź partnerstwa pomiędzy wszystkimi interesariuszami, aby w wyniku negocjacji zawrzeć porozumienie w formie protokołu i promować zrzeszone w KRAKÓW NETWORK podmioty oraz miasto jako gotowe na bezpieczne i efektywne organizowanie eventów każdego rodzaju. W tym także hybrydowych i online – dodaje Paula Fanderowska, z-ca dyrektor KBF ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków, która wraz z kilkudziesięcioosobowym zespołem pracuje nad postanowieniami dokumentu.

Warto także podkreślić, że negocjowane postanowienia będą zbieżne z kierunkiem strategii Miasta Krakowa, przedstawionej niedawno w dokumencie „Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028”, w którym istotną rolę przypisano turystyce biznesowej. Postanowienia te są również zgodne z założeniami kampanii #KrakówTheHostCity realizowanej obecnie przez Kraków Convention Bureau.

Pracom nad Protokołem KRAKÓW NETWORK towarzyszy kampania wizerunkowa, której celem jest promowanie Krakowa jako kompleksowej destynacji dla branży spotkań. Jej finałem będzie otwarty webinar ogłaszający wyniki prac oraz zapraszający organizatorów do realizowania swoich wydarzeń w stolicy Małopolski. Wydarzenie zaplanowano na koniec marca tego roku.