Wiceprezeska Kraków5020 nominowana wraz z Igą Świątek do prestiżowej nagrody. Duma!

poniedziałek, 17 października 2022

Paula Fanderowska, wiceprezeska Kraków5020 została nominowana do zaszczytnej nagrody „Rise and Raise Others”, przyznawanej przez ONZ Kobiety. ONZ doceniło jej działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w sektorze turystyki. Oprócz Pauli Fanderowskiej wśród nominowanych znalazły się trzy inne Polki: Iga Świątek, nominowana w kategorii „Dobre zdrowie i samopoczucie”, Dominika Kulczyk za walkę z dyskryminacją kobiet oraz biolożka i astrobiolożka Agata Kołodziejczyk – w dziedzinie edukacji.

 

Paula Fanderowska, która została nominowana w kategorii „Działania na rzecz klimatu” za wprowadzanie polityki zrównoważonego rozwoju do branży turystycznej i działania edukacyjne jest doświadczoną liderką biznesową i strateżką z pasją do identyfikowania i budowania nowych możliwości, ambasadorką branży eventowej w jednym z najlepszych obiektów konferencyjnych w regionie, czyli Centrum Konferencyjnym ICE Kraków. Paula Fanderowska ma imponujące osiągnięcia w zakresie przyciągania dużych międzynarodowych konferencji do Polski (np. ICCA 2022), odkrywania nowych formatów wydarzeń i innowacji w kierunku bardziej zrównoważonych, hybrydowych wydarzeń. Jest bardzo aktywna w kluczowych sieciach międzysektorowych w Polsce – jedną z takich sieci jest Kraków Network, projekt działający od 2014 roku, którego Kraków5020 jest operatorem a  Paula Fanderowska – liderką. Celem Kraków Network jest konsekwentne dążenie do budowania wizerunku Krakowa jako miasta świadomego, odpowiedzialnego, starającego się wprowadzać standardy zrównoważonego rozwoju w różnych dziedzinach życia, a w szczególności w turystyce. W ramach projektu wypracowana została „Polityka zrównoważonego rozwoju Centrum Kongresowego ICE Kraków” – dokument pokazujący działalność ICE Kraków w kontekście wpływu kongresów i konferencji na środowisko oraz otoczenie społeczno-gospodarcze. Dzięki staraniom Kraków Convention Bureau, które jest częścią Kraków Network, w tym roku miasto Kraków przystąpiło do specjalnej inicjatywy benchmarkingowej: Global Destination Sustainability – GDS-Index, które porównuje miasta pod względem ich wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przedstawiciele branży zrzeszeni w grupie biznesowej Kraków Network dyskutują o aspektach dziedzictwa i o tym, co kongres może po sobie zostawić, tworząc bank projektów, zbierając pomysły na działania CSR i inicjatywy służące konkretnym grupom mieszkańców naszego miasta, takie jak Aleja kongresowa honorująca wydarzenia kongresowe. Wspomniany bank projektów, tworzony przez Kraków Convention Bureau, będzie dostępny dla organizatorów kongresów i konferencji odbywających się w Krakowie i pomoże wypracować modele organizowania tzw. zielonych spotkań czy przygotowywania wydarzeń z myślą o dobru ich uczestników.

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie metodologii pomiaru śladu węglowego wydarzeń kongresowych i konferencyjnych organizowanych w Krakowie. Pierwszym i wzorcowym przykładem takich działań będzie tegoroczny kongres ICCA odbywający się w Krakowie (Paula Fanderowska jest członkiem Lokalnego Komitetu Organizacyjnego).

ONZ Kobiety to podmiot Organizacji Narodów Zjednoczonych działający na rzecz Równości Płci i Wzmocnienia Kobiet. Nagroda „Rise and Raise Others” przyznawana jest „kobietom wybitnym, za ich zaangażowanie i entuzjazm w realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych”. Nominowane, jak podkreślają organizatorzy, dzielą pasję, doświadczenia, wiedzę, talent i umiejętności. Zmieniają status quo, przekraczają granice, budują więzi społeczne, nawiązują przyjaźnie, wspierają się nawzajem i budują społeczności, inspirując inne kobiety.