Spotkanie Ambasadorów Kongresów Polskich – 29.09.2021

środa, 6 października 2021

W Centrum Kongresowym ICE Kraków 29 września br. odbyło się spotkanie Ambasadorów Kongresów Polskich, transmitowane także na antenie Radia Kraków w ramach audycji „Godziny rektorskie”.

W debacie prowadzonej przez redaktora Jacka Bańkę wzięli udział rektorzy sześciu krakowskich uczelni: prof. Jacek Popiel (Uniwersytet Jagielloński), prof. Wojciech Widłak (Akademia Muzyczna), prof. Stanisław Mazur (Uniwersytet Ekonomiczny), prof. Andrzej Białkiewicz (Politechnika Krakowska), prof. Jerzy Lis (Akademia Górniczo-Hutnicza) i prof. Sylwester Tabor (Uniwersytet Rolniczy). Dyskutowali oni m.in. o potencjale i znaczeniu krakowskich uczelni w budowie oferty związanej z turystyką biznesową w Krakowie

Przybyłych do Centrum Kongresowego ICE Kraków gości przywitała Izabela Błaszczyk, Dyrektorka KBF. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że Kraków zawdzięcza potencjał intelektualny m.in. reprezentowanym przez nich uczelniom wyższym.

Dziękuję serdecznie tym panom profesorom, którzy już stali się Ambasadorami Kongresów Polskich, i chciałabym gorąco zaprosić do współpracy pozostałych. Jestem przekonana, że dzięki temu w naszym mieście będą mogły odbywać się bardzo ważne wydarzenia na skalę światową, przyczyniając się tym do rozwoju Krakowa – zwróciła się do uczestników radiowej debaty.

Następnie pytaniem o potencjał krakowskich uczelni w budowie oferty związanej z turystyką biznesową w naszym mieście dyskusję otworzył dziennikarz Radia Kraków Jacek Bańka.

Prof. Jacek Popiel stwierdził, że trudno sobie wyobrazić, by w mieście o tak dużej liczbie uczelni wyższych miało zabraknąć konferencji i kongresów naukowych, które odbywały się nawet mimo pandemii, choćby w formie hybrydowej.

Prof. Wojciech Widłak podkreślił ważną rolę Akademii Muzycznej w kreowaniu oferty kulturalnej, która często jest nierozerwalną częścią dużych kongresów.

W ten sposób wzbogacamy potencjał Krakowa jako ośrodka skupiającego różnego rodzaju środowiska, specjalistów, a także ludzi biznesu – mówił.

Prof. Stanisław Mazur wskazał na potencjał absolwentów m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego, którzy stanowią ok. 75% pracowników międzynarodowych korporacji w Krakowie, nadmieniając, że częścią dużego biznesu w sposób naturalny są i będą kongresy.

Prof. Andrzej Białkiewicz dodał, że organizowane przez uczelnie wyższe konferencje to nie tylko referaty, ale też spotkania i rozmowy kuluarowe oraz wymiana doświadczeń. Ich owocem jest powstawanie kolejnych zespołów badawczych, co przyczynia się do rozwoju sektora przemysłu spotkań.

Podobnie jak jego przedmówcy, prof. Jerzy Lis podkreślił, że kongresy i spotkania to nierozłączna, bardzo ważna część życia naukowego i akademickiego.

Prof. Sylwester Tabor zwrócił również uwagę na rolę profesorów, którzy organizują, ale i są magnesem dla kongresów w Krakowie:

Wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim tworzymy weterynarię w Krakowie. Już teraz mamy zagranicznych profesorów wizytujących, którzy przyciągają kongresy, jak choćby kongres weterynarii – mówił rektor Uniwersytetu Rolniczego.

W czasie debaty został poruszony wątek współpracy uczelni wyższych z miastem. Jako przykład modelowej współpracy rektor UR prof. Tabor podał Forum Green Smart City, na którym naukowcy i przedstawiciele jednostek miejskich zajmują się m.in. zagadnieniem zanieczyszczenia powietrza w mieście.

Rektor AGH prof. Lis potwierdził, że w kontekście turystyki naukowej i biznesowej konieczna jest taka współpraca i na pewnym etapie uczelnia nie powinna samotnie zajmować się organizacją tak dużego przedsięwzięcia, jakim jest kongres. Rektor UJ prof. Popiel wysunął propozycję, by stworzyć w Krakowie zespół zajmujący się we współpracy z uczelniami wyższymi obsługą kongresowo-biznesowo-medialną.

Na pytanie, jakie dziedziny nauki mają największy wpływ na rozwój turystyki biznesowo-naukowej, odpowiadał prof. Mazur, zwracając uwagę, jak istotne jest, by dbać nie tylko o dziedziny, które niewątpliwie przyciągają biznes – takie jak medycyna czy farmacja – ale i te mniej atrakcyjne z punktu widzenia inwestorów.

Warto zadać sobie pytanie, jak mądrze wywołać efekt synergii. Myśląc o budowaniu potencjału kongresowego miasta, powinniśmy wziąć pod uwagę zorganizowanie w Krakowie dużego kongresu integrującego wiele dziedzin, na miarę Davos – mówił rektor Uniwersytetu Ekonomicznego.

Rektor Politechniki Krakowskiej wskazał z kolei na obszary, które są ważne z punktu widzenia współczesności:

Mowa o transformacji energetycznej, odnawialnych źródłach energii, ochronie klimatu – odpowiadał prof. Białkiewicz.

Dla prof. Lisa to, co najbardziej przyciąga inwestorów i kapitał ludzki, to branża IT.

Redaktor Jacek Bańka pytał również o rolę lokalnych liderów intelektualnych w rozwoju turystyki biznesowo-naukowej. W odpowiedzi prof. Tabor wskazał, że wśród liderów wyróżnić można dwie grupy: ludzi-instytucje, którzy są w stanie świetnie zorganizować kongres sami, oraz naukowców znanych i cenionych w swej dziedzinie, światowe autorytety, którzy jednak nie mają umiejętności organizacyjnych i których należałoby w tym działaniu wesprzeć.

Prof. Popiel zwrócił uwagę, że mamy obecnie do czynienia z pewnym problemem – słabą rozpoznawalnością lokalnych liderów intelektualnych.

W przeszłości było łatwiej. Kiedy mieliśmy Czesława Miłosza, Wisławę Szymborską, Krzysztofa Pendereckiego czy Andrzeja Szczeklika, łatwiej nam było budować markę intelektualną. Dzisiaj świat jest tak rozproszony, że bez działań rektorów uczelni mających na celu promowanie naszych nowych liderów, bez pomocy miasta, trudno będzie nam oprzeć potencjał kongresowy o te postaci – mówił rektor UJ.

Prof. Widłak potwierdził, że siła rażenia autorytetów takich jak Krzysztof Penderecki nie budzi wątpliwości. Wskazał również na podwójną rolę przedstawicieli Akademii Muzycznej, którzy reprezentują potencjał nie tylko intelektualny, ale i artystyczny, kreatywny.

Prof. Lis zaakcentował natomiast rolę studentów i absolwentów uczelni wyższych, którzy również mogą pełnić rolę lokalnych liderów i zwiększać potencjał miasta.

Prof. Mazur odniósł się z kolei do pytania o to, jaki kongres mógłby być organizowany w Krakowie.

To, co budowałoby widoczność Krakowa, to kongres mierzący się z wyzwaniami współczesności: równość, sprawiedliwość, prawa kobiet, sztuczna inteligencja, tematy, które łączyłyby wszystkie uczelnie, a zarazem pokazywałyby pewną śmiałość myślenia o przyszłości – mówił rektor UEK.

Po zakończonej debacie głos zabrał rzecznik prasowy KBF Michał Zalewski, który wskazał dwie ważne imprezy o potencjale dużego kongresu integrującego wiele dziedzin, o jakim wspominał prof. Mazur: Open Eyes Economy Summit oraz Bomba Megabitowa – festiwal z okazji Roku Lema, którego pierwsza edycja już za nami. Następnie Dyrektorka KBF Izabela Błaszczyk opowiedziała o tym, co w przyszłości może połączyć działania uczelni na rzecz turystyki biznesowej z promowaniem lokalności: nowym miejscu działającym w ramach strategii Kraków Culture, w którym miasto będzie promować i sprzedawać lokalne produkty – co w przyszłości może być cenne w kontekście organizacji konferencji i kongresów.

Na zamknięcie spotkania głos zabrała Paula Fanderowska, Zastępca Dyrektora KBF ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków, która w swoim wystąpieniu podziękowała obecnym rektorom za udział w debacie, zwracając jednocześnie uwagę jak ważna jest to debata dla miasta, a także dla samego projektu KRAKÓW NETWORK, w którym już od dawna toczy się dyskusja na temat skonsolidowania działań miasta zmierzających do rozwoju turystyki kongresowo-biznesowej.

Kraków ma ogromny potencjał, odpowiednią infrastrukturę, atrakcyjną ofertę kulturalną, noclegową. Pytanie, które należy sobie zadać, brzmi: czy nasze miasto to samograj, który wystarczy, by przyciągnąć konferencje i kongresy, czy jednak potrzebuje ono czegoś więcej? – mówiła.

Paula Fanderowska odwołała się również do poruszonej w dyskusji rektorów kwestii potencjału intelektualnego krakowskich uczelni oraz liderów, którzy przyciągają i kreują konferencje i kongresy w Krakowie. Jednak to wciąż za mało, a miasto z tak wybitnymi ośrodkami naukowymi stać na więcej.

Wszyscy chcielibyśmy, żeby Kraków był gospodarzem ważnych, prestiżowych i światowych spotkań. Kongresy są czynnikiem stymulującym rozwój naukowy, gospodarczy, innowacyjny. To dzięki nim pozyskujemy zarówno nowe talenty dla uczelni, jak inwestorów dla naszego miasta  – podkreśliła Paula Fanderowska.

Najważniejszym wnioskiem, jaki z tego wypływa, jest to, że miasto potrzebuje nowej strategii w turystyce biznesowej, opartej o 3 filary: naukę, biznes i samorząd. Konieczne jest również zbadanie potencjału intelektualnego miasta oraz wykształcenie kolejnych pokoleń liderów ze świata nauki, mających możliwość przyciągania dużych i prestiżowych kongresów.

Wydarzenie zwieńczyła deklaracja woli współpracy ICE Kraków i innych obiektów kongresowych w mieście z uczelniami wyższymi na rzecz zwiększania potencjału branży i przemysłu spotkań w Krakowie.

Fot. Robert Słuszniak