Kraków Network – nowi członkowie, nowe możliwości

środa, 5 kwietnia 2023

21 marca w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyło się spotkanie Kraków Network. Rozmawialiśmy o rozwoju projektu, nowych celach i nowych możliwościach, jakie się pojawiają wraz z rozszerzaniem sieci o nowych członków.  Była mowa także o pilotażowych badaniach potencjału intelektualnego Krakowa i o tym, jak można je wykorzystać w branży MICE.  

– Kraków Network wychodzi poza branżę MICE. Od września dołączyło do nas ok. 90 nowych członków; wśród nich najliczniejsze są hotele, ale są także uczelnie, organizacje pozarządowe, startupy  – mówiła Paula Fanderowska, wiceprezeska Kraków5020, liderka projektu. – W czasach covidu zjednoczyła nas konieczność działania na rzecz przyciągnięcia do Krakowa konferencji i kongresów. Teraz branża wychodzi z kryzysu. Przyciąganie do Krakowa wydarzeń biznesowych wciąż pozostaje naszym celem, ale już wiemy, że te cele należy rozszerzyć.

Elementem spotkania była prezentacja badania potencjału intelektualnego krakowskiego ośrodka naukowo-akademickiego  ze szczególnym uwzględnieniem przyciągania do Krakowa krajowych i międzynarodowych wydarzeń konferencyjno-kongresowych. Badanie było prowadzone przez zespół badawczy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (w składzie prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka, prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako, dr Katarzyna Klimek – Kierownik Zespołu Badawczego oraz dr Michał Rudnicki). Było to pilotażowe badanie prowadzone we współpracy z sześcioma uczelniami, a jego efektem było wyłonienie liderów intelektualnych stanowiących potencjał dynamicznego rozwoju krakowskiej branży kongresowej. Restaurator Marcin Cieślikowski zaprezentował też workinn.app, aplikację łączącą pracowników i pracodawców branży HORECA i MICE.

Część spotkania była poświęcona pracy warsztatowej, podczas której członkowie Kraków Network mieli określić, czego oczekują od projektu i czego oczekują od grup tematycznych. Wśród poruszanych tematów bardzo dużo dotyczyło promocji projektu i jego partnerów, ale także współpracy branży MICE z uczelniami w zakresie gromadzenia danych i tworzenia analiz, tworzenia wspólnych ofert firm z różnych branż, poznawania krakowskich obiektów i aktywizowania poszczególnych członków Kraków Network. – Pamiętajmy, że to my tworzymy Kraków Network. Ile włożymy do projektu, tyle z niego będziemy mieć – podkreśliła Agnieszka Faracik, liderka Grupy DMC.