Dlaczego branża spotkań potrzebuje dekarbonizacji?

piątek, 5 lipca 2024

2 lipca 2024 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyła się konferencja prasowa „Dlaczego branża spotkań potrzebuje dekarbonizacji?” zorganizowana przez Kraków5020 we współpracy z fundacją Carbon Footprint. Podczas konferencji zaprezentowano „Strategię dekarbonizacji. Od WHY po offset”. To dokument, nad którym w ostatnim czasie pracowali członkowie Kraków Network, inicjatywy, która zrzesza przedstawicieli branży MICE w Krakowie. Ze strategią można zapoznać się, klikając w link.

 

Strategia dekarbonizacji. Od WHY po offset.

Konferencję prasową moderowała Magdalena Kondas, redaktorka naczelna MeetingPlanner.pl, a jej uczestnikami byli: prof. Stanisław Mazur, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa; Izabela Błaszczyk, prezeska Kraków5020 oraz Agnieszka Rozwadowska, prezeska Carbon Footprint Foundation. Na konferencji prasowej przedstawiono założenia strategii dekarbonizacji, pierwszego takiego dokumentu dla branży spotkań. Strategię opracowała fundacja Carbon Footprint na zlecenie spółki Kraków5020.

– W 10. jubileuszowym roku stwierdziliśmy, że to będzie najlepszy prezent dla naszego obiektu i całej branży. Od 10 lat Miasto Kraków, Centrum Kongresowe, ale również cała branża spotkań w Krakowie jest liderem i pionierem wielu inicjatyw. Tworzymy znakomicie działający ekosystem, czego dowody możemy poznać właśnie dziś. Z tego miejsca chciałam bardzo podziękować, zarówno członkom Kraków Network jak też fundacji Carbon Footprint. Strategia dekarbonizacji to właśnie efekt świetnej współpracy. – zaznaczyła Izabela Błaszczyk, prezeska spółki Kraków5020.

Strategia odpowiada na rosnące wymagania regulacyjne i oczekiwania społeczne dotyczące zmniejszenia wpływu działalności gospodarczej na klimat, wspierając tym samym zrównoważony rozwój.

– Coś, co niedawno było tylko i wyłącznie kaprysem, staje się pewną regułą. Istnieją wielkie banki czy grupy inwestycyjne, które mówią: jeżeli nie realizujecie naszej polityki, to nie będziemy z Wami współpracować. Mamy zatem dwie bardzo silne motywacje. Pierwsza jest normatywna: to odpowiedzialność za to, co się dzieje w tym mieście. Druga z kolei jest bardzo pragmatyczna: po prostu świat tego oczekuje. – podkreślił Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, prof. Stanisław Mazur.

Cel strategii dekarbonizacji

Celem strategii jest wsparcie uczestników przemysłu spotkań w osiąganiu zgodności z globalnymi celami klimatycznymi, jak również poprawa konkurencyjności i wizerunku przez zrównoważone praktyki biznesowe. To kompleksowy plan działania, mający na celu zintegrowanie zasad zrównoważonego rozwoju w codzienną działalność branży spotkań, podnoszenie świadomości ekologicznej oraz przyczynianie się do globalnych celów klimatycznych.

Strategia to wynik kilkumiesięcznej pracy, w tym spotkań i warsztatów z członkami inicjatywy Kraków Network, która działa lokalnie promując Kraków jako model do naśladowania w organizowaniu zrównoważonych wydarzeń. To kamień milowy, który przyczyni się to do naszego wspólnego dobra. – Dzisiaj trendy globalne mówią o tym, że temat jest pilny. Cały łańcuch wartości wokół branży spotkań generuje i wymusza na kolejnych interesariuszach nowe działania. – dodała Agnieszka Rozwadowska, prezeska fundacji Carbon Footprint.

Jesteśmy przekonani, że ta strategia będzie dokumentem, który wiele dobrego wniesie dla branży spotkań, a pozytywne reakcje uczestników spotkania tylko to potwierdzają. -Od zawsze jesteście liderem branży w całej Polsce i wyznaczacie kierunki działań, czego serdecznie gratuluję. Mam nadzieję zaprezentować ten dokument na arenie międzynarodowej, a dokładniej na konferencji Convene 4 Climate, która odbędzie się w dniach 2-3 października w Barcelonie. Jednocześnie będzie to pierwsza edycja, organizowana przez Strategiczny Sojusz Narodowych Europejskich Convention Bureaux. – podkreśliła, zapraszając do współpracy Aneta Książek z Polskiej Organizacji Turystycznej.

Zielona ścieżka rozwoju obiektów konferencyjnych

W drugiej części spotkania przedstawicielki Power of 4, czyli pierwszego w Polsce unikatowego porozumienia czterech centrów konferencyjnych średniej wielkości przedstawiły działania w obszarze polityki ESG i zrównoważonego rozwoju w obiektach. Uczestniczkami tej części wydarzenia były:

Anna Woda z Centrum Konferencyjnego Kopernik w Centrum Nauki Kopernik,

Lucyna Augustyn i Beata Pawłowska z Europejskiego Centrum Solidarności,

Katarzyna Ostrowska-Malczewska z Lubelskiego Centrum Konferencyjnego,

Paula Fanderowska z Centrum Kongresowe ICE Kraków.

Ta część spotkania była niesamowicie inspirująca! Dowiedzieliśmy się jakie praktyki zrównoważonego rozwoju stosowane są w obiektach konferencyjnych. Od rozwiązań technologicznych w budynkach, po edukację pracowników i zachęcanie ich do wspólnego działania na rzecz klimatu, a także integrację ze społecznością lokalną. Większość obiektów została zbudowana ponad 10 lat temu, co stanowi wyzwanie związane z adaptacją do nowych standardów ekologicznych. Zupełnie inaczej myśleliśmy wtedy o kwestiach związanych z klimatem. Zmieniły się także stosowane technologie i trendy. Dziś sprawa jest jasna, środowisko musi być na pierwszym miejscu, a my potrzebujemy prośrodowiskowych zmian!

Zrównoważone działania Power of 4

Centrum Nauk Kopernik wykorzystuje m.in. deszczówkę w sanitariach oraz energooszczędne oświetlenie LED. Elewacja budynku jest z wypełnionych powietrzem poduszek z membrany ETFE, dzięki którym eksploatacja budynku wymaga mniejszej ilości energii, a na dachu znajdują się panele fotowoltaiczne.

Europejskie Centrum Solidarności posiada całoroczny ogród zimowy oraz zielone dachy z bioróżnorodną zielenią, na których uprawiane są jadalne rośliny, z których mogą korzystać pracownicy. Zieleń jest izolatorem termicznym, dzięki temu zastosowaniu zmniejszone jest zapotrzebowanie na klimatyzację wewnątrz budynku. Do ogrzewania i chłodzenia obiektu wykorzystywane są pompy ciepła. W budynku wykorzystywane są windy, które pozyskują energię.

Lubelskie Centrum Konferencyjne również wykorzystuje wodę deszczową do sanitariów oraz podlewania zieleni wokół budynku. Woda podgrzewana jest dzięki zamontowanemu układowi solarnemu. Fasada budynku jest szklana, a przestrzeń międzyszybia szklanej elewacji została zaopatrzona w układ cyrkulacji powietrza, który stabilizuje temperaturę oraz ogranicza nadmierne ogrzewanie latem i wychładzanie zimą.

Centrum Kongresowe ICE Kraków wykorzystuje energooszczędny system oświetlenia, perlatory w bateriach łazienkowych, które służą oszczędzaniu wody. W ICE Kraków zwraca się uwagę także na codzienne wybory, które przyczyniają się do redukowania negatywnego wpływu na środowisko. Istotny jest m.in. wybór odpowiedniego caterera, segregacja śmieci, oszczędzanie energii elektrycznej. Od 10 lat z powodzeniem zachęca całą lokalną branżę do wspólnego wypracowywania dobrych praktyk, czego efektem jest prezentowana podczas tego wydarzenia strategia dekarbonizacji oraz opracowywana strategia ESG.

Działania na rzecz zrównoważenia są podejmowane zarówno od strony technologicznej, jak i ludzkiej. Obiekty konferencyjne, zrzeszone w inicjatywie Power of 4, wprowadzają zaawansowane technologie, ale równie istotne jest zaangażowanie pracowników w wypracowywanie zielonych nawyków, edukacja w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz integracja z lokalną społecznością. Te działania mają kluczowe znaczenie dla każdego z nas, ponieważ codzienne wybory wpływają na stan naszej planety.

Każdy z nas na co dzień podejmuje wybory, które mają określone skutki dla naszej planety, dlatego tak ważna jest edukacja w tym zakresie. Jak możemy zauważyć obiekty zrzeszone w Power of 4, robią dużo i na tym, co mają nie poprzestają, bo przed nimi wiele ciekawych planów. Świadomość ekologiczna społeczeństwa wzrasta, ważnym czynnikiem przy wyborze obiektu staje się to, co robi on w ramach polityki ESG. To ważne, abyśmy uczyli się od siebie nawzajem.

Debata ekspercka „Dlaczego branża spotkań potrzebuje dekarbonizacji?”

Spotkanie zakończyło się debatą ekspercką, w której udział wzięli: Agnieszka Rozwadowska, prezeska Carbon Footprint Foundation; Anna Woda, Kierowniczka Działu Organizacji Konferencji i Imprez, Centrum Konferencyjne Kopernik; Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A.; Paula Fanderowska, wiceprezeska Kraków5020, liderka Kraków Network oraz dr. inż. Przemysław Grzywacz, Adiunkt Akademii Górniczo-Hutniczej, a także szkoleniowiec w zakresie śladu węglowego. Debata podsumowała i uzupełniła poprzednie dwie części. Była to ogromna dawka wiedzy o tym, czym tak naprawdę tak dekarbonizacja jest, co się z nią wiąże i dlaczego musimy już dziś podjąć kroki ku eliminacji śladu węglowego. Poruszony został wątek naukowy, biznesowy, a także perspektywa branży spotkań.

Zmiany klimatu dzieją się tu i teraz. To wyzwanie dla każdego, w tym oczywiście dla branży spotkań. Dlatego tak istotne są wybory, które podejmujemy już teraz.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – kolejny raz to udowodniliśmy! Dziękujemy za zaufanie i chęć współpracy!